Vest Keramiek Gouda - van Woerden aardewerk -  verzameling-vaas kruik herkennen model en glazuur

Vest Keramiek / van Woerden - identificatie

opzoeken model opzoeken nummers kenmerken
decor / glazuur

Hieronder staat kort aangegeven hoe je Vest kunt herkennen. Klik voor meer informatie op bovenstaande knoppen.

Voor een juiste identificatie zijn meestal meerdere kenmerken nodig. Vooral identificatie door uitsluitend te letten op de vorm is onbetrouwbaar.

  opzoeken op model / vorm top

 Vest Keramiek Gouda - van Woerden aardewerk - verzameling vaas kruik herkennen model en glazuur Vest is bekend om zijn originele modellen. Deze zijn vaak gemakkelijk te herkennen. Andere fabrieken hebben soms dezelfde modellen. Controleer daarom ook andere kenmerken, zoals kleisoort, gietnaad en decor.
Klik voor meer informatie op kenmerken Vest Keramiek in de menubalk.

- Het eerste waar naar gekeken wordt, is de vorm van de bodem: rond, ovaal, vierkantig, rechthoekig of anders.

- Daarna volgen oren, tuit, gaten, ribbels enz.

- Voor de grootte wordt de hoogte genomen. Eenzelfde model kan toch in grootte verschillen omdat sommige type klei meer of minder krimpen.

- Alle vazen van eenzelfde model hebben precies dezelfde vorm omdat ze uit dezelfde mal komen. Toch kunnen ze er heel verschillend uitzien door de dunne of dikke laag glazuur.

- Sommige modellen zijn scheef of hebben scheef geplaatste delen. Dit is geen fout maar een bewuste keuze van de ontwerper.

  opzoeken op nummer top

- De nummers van Vest zijn soms met de handgeschreven. Met potlood of viltstift. Later werd ook een stempel gebruikt. Een hele korte periode werden de nummers ingegoten.

- De nummers bestaan uit 1 of 2 letters, gevolgd door 1 of 2 cijfers. Bijvoorbeeld A6, A18, AK20. Uitzondering zijn de 100 en 200 serie en Kof/KOF bij koffiepotten.

- Deze manier van nummeren werd ook gebruikt door Prosman, die bij Vest gewerkt heeft.

- Het getal geeft soms de grootte in cm aan, maar vaak is dat niet het geval. Bijvoorbeeld G10, G15 en G30 hebben hetzelfde model. G10 is ongeveer 10 cm, G15 is ongeveer 15 cm. G30 is echter geen 30 cm maar ongeveer 20 cm.

- Bij Vest werd soms een nummer meerdere keren gebruikt. Van K13 zijn zelfs 4 verschillende modellen bekend.

Klik voor meer informatie op "kenmerken Vest Keramiek" in de menubalk.

  kenmerken top

De volgende kenmerken worden uitvoerig beschreven:

- stickers en op de bodem de naam "van Woerden"
- rode, zwarte of witte klei
- vlakke bodem met naad in het midden, een schuine rand van de bodem en kleine ronde viltjes op de bodem
- nummers op de bodem
- decors / glazuren decors aan de buitenkant en glazuren aan de binnenkant

Identificatie op model is meestal onbetrouwbaar. Vest modellen worden daarom vergeleken met modellen van anderen fabrieken.

Klik voor meer informatie op "kenmerken Vest Keramiek" in de menubalk.

  decors / glazuren top

Decors of glazuren kunnen gebruikt worden bij het herkennen. Sommige Lava-glazuren (Rubens, Van Gogh en Rembrandt) zijn kenmerkend. Toch is het niet altijd betrouwbaar. Andere fabrieken maakten glazuren die soms erg op die van Vest lijken. Deze glazuren worden bij "kenmerken" met elkaar vergeleken.

Wil je een overzicht van alle decors? Klik dan op "decors /glazuren)" in het linker menu. Informatie over de decors is afkomstig van Hugo van Woerden.


opzoeken model opzoeken nummers kenmerken
decor / glazuur