Vest Keramiek Gouda - van Woerden aardewerk - Vest Keramiek Gouda verzameling vaas kruik herkennen model en glazuur

Vest Keramiek Gouda - van Woerden Gouda - kenmerken

home herkennen kenmerken nummers glazuren groepen verzameling archief bronnen Nederlands Englisch

Kenmerken van Vest Keramiek / van Woerden Aardewerk

Kenmerken die gebruikt zijn:

- Stickers en de naam "van Woerden" op de bodem
- Rode, zwarte of witte klei
- Vlakke bodem met naad in het midden
- Afgeschuinde rand van de bodem
- Kleine ronde viltjes op de bodem
- Nummers op de bodem
- Glazuren aan de buitenkant
- Glazuren aan de binnenkant

Vest vergeleken met Jopeko, Walther Becht, Prosman en Duif's Keramiek
Een aantal fabrieken maakten vazen die moeilijk te onderscheiden zijn van die van Vest. In het laatste gedeelte van deze pagina worden verschillen aangegeven. Klik op de gele knop hierboven om er snel naar toe te gaan.

Tip: Voor meer details kun je een foto vergroten door er op te klikken.


vaasje Van Woerden - bodem Van Woerden Holland rode klei

Stickers of op de bodem de naam "van Woerden"

Veel Vest vazen zijn niet gemerkt met een nummer of naam. Sommige hebben echter een sticker met een naam of een bodem waar de naam "VAN WOERDEN HOLLAND" op staat. Deze vazen zijn gemakkelijk te herkennen.

De oude vaasjes waar op de bodem "VAN WOERDEN HOLLAND"staat, zijn gemaakt van rood bakkende klei.

Voor 1973 stond er op de sticker "van Woerden" of "van Woerden GOUDA AARDEWERK".

Na 1973 kwamen er stickers van Vest Keramiek, met een afbeelding van een kasteeltje met twee torens.
Er zijn vijf verschillende stickers.

Vest keramiek - Van Woerden stickers

Vest keramiek - Van Woerden stickers
De oudste sticker heb ik niet in mijn verzameling. Het vaasje is in bezit van Guido Van de Heule.

Vest keramiek - Van Woerden bodem rode en witte klei

Rood, zwart en wit bakkende klei

In de beginperiode werden de vazen gemaakt van rood bakkende klei die gedraaid werd op een draaischijf. Dit was erg arbeidsintensief. Later werd er eerst met de hand een model gemaakt. Van het model maakte men een mal die uit twee helften bestond. In de mal werd rood bakkende of zwart bakkende klei gegoten. Door het gieten kon er veel meer worden geproduceerd. Rode en zwarte klei werden alleen in de beginperiode gebruikt. Vanaf 1968 werd witte klei uit Duitsland gebruikt. De vazen met witte klei komen daarom het meeste voor. Op de foto rechts is de rechter vaas dus het oudst.

Vest keramiek - Van Woerden bodem rode en witte klei
Vazen van rode klei kunnen zowel gedraaid als gegoten zijn. Andere pottenbakkers gebruikten in die tijd ook rode klei maar niet om te gieten. Bij rood en zwart bakkende gietklei heb je meestal te maken met Vest.
Bij gietklei loopt er een naad over de bodem. Op de foto links staat een voorbeeld.

Foto's uit de fabriek van Vest waarop te zien is hoe de vazen gegoten worden, kun je vinden op de website van Marius van Woerden (vestkeramiek.com) .


Vest keramiek - Van Woerden bodem kenmerken

Vlakke bodem met naad in het midden

Bijna alle Vest vazen hebben een platte bodem. Als ze gegoten zijn, is op de bodem in het midden een scheidingslijn of naad te zien. Deze lijn geeft aan waar de twee helften van de gietvorm tegen elkaar zaten.

Ook andere fabrieken gebruiken deze methode. Een vlakke bodem alleen is dus niet voldoende om te bepalen of je te maken hebt met Vest. Bovendien zijn er enkele Vest vazen die een bodem met rand hebben. Deze vazen hebben meestal een ingegoten nummer.

Hiernaast staat een voorbeeld van een platte bodem van een vaas, die niet door Vest is gemaakt.
Op de foto's hieronder staan wel bodems van Vest vazen. De naad loopt bij hoekige vazen soms diagonaal. De twee helften zijn altijd elkaars spiegelbeeld.

Zie ook aan het eind van deze pagina: Vest vergeleken met Jopeko, Walther Becht, Prosman en Duif's Keramiek .

Van Woerden - Vest vlakke bodem met naad


Vest keramiek - Van Woerden bodem schuine rand

Afgeschuinde rand van de bodem

De rand van de bodem is meestal afgeschuind, maar dit is niet altijd het geval.
Op de foto van twee Vest vazen is bij de rechter vaas de rand niet afgeschuind.

Bij vazen uit Duitse fabrieken heb ik dit afschuinen nog nooit gezien. Het Nederlandse bedrijf Prosman doet het ook geregeld. Vazen van Prosman en Vest kunnen gemakkelijk verwisseld worden.

Zie ook aan het eind van deze pagina: Vest vergeleken met Jopeko, Walther Becht, Prosman en Duif's Keramiek .


Ronde viltjes

Omdat de bodem vaak ruw was, plakte Vest 3 of 4 kleine ronde viltjes op de bodem. De meeste zijn groen maar ook grijs en beige komen voor. Als de viltjes losgelaten zijn, kun je nog wel zien waar ze gezeten hebben. Ook andere fabrieken gebruikten ronde viltjes. Het is dus niet echt een bewijs dat je te maken hebt met Vest, maar wel een aanwijzing .

Zie ook aan het eind van deze pagina: Vest vergeleken met Jopeko, Walther Becht, Prosman en Duif's Keramiek .

Vest keramiek - Van Woerden bodem kenmerken ronde viltjes


Nummers op de bodem

Veel Vest vazen hebben geen nummer of sticker. Als er een nummer is, dan bestaat het meestal uit één of twee letters gevolgd door één of twee cijfers, bv. NG 25 of K3. Er is ook een 100/200 serie met kleine vaasjes.
De nummers zijn meestal op de bodem geschreven met viltstift of potlood. Vaak is er een punt tussen letter(s) en getal.
Er zijn ook stempels gebruikt met een kader. Het kader is vaak niet of gedeeltelijk zichtbaar.

Vest keramiek - Van Woerden bodem kenmerken nummers

Het bedrijf Prosman maakte ook gebruik van bovenstaande manier van nummeren.
De bodem bij Vest is meestal vlak, maar soms is er een rand of verdiept gedeelte. Bij deze vazen is het nummer ingegoten in de klei.

Zie ook aan het eind van deze pagina: Vest vergeleken met Jopeko, Walther Becht, Prosman en Duif's Keramiek .

Van Woerden - Vest bodem kenmerken nummers ingegoten


Glazuren

Vest heeft kenmerkende glazuren gemaakt. Glazuren met een lava structuur en glazuren die glad zijn. Voor de namen zie knop glazuur.

Hieronder staan de echte Fat Lava glazuren. Hoewel andere fabrieken glazuren hebben gemaakt die er op lijken, zijn deze glazuren kenmerkend voor Vest. De Lava glazuren zijn mat maar hebben soms een glimmende ondergrond.

Voor verschillen tussen de glazuren van Vest en andere fabrieken, zie ook aan het gedeelte: Vest vergeleken met Jopeko, Walther Becht, Prosman en Duif's Keramiek .

Vest keramiek - Van Woerden kenmerken glazuren

Gladde glazuren kunnen effen en gemengd gekleurd zijn en half mat of glazend.
Hieronder staan voorbeelden met opvallende kleuren.
Vest keramiek - Van Woerden kenmerken glazuren
Onopvallende glazuren met overlopende kleuren.
Vest keramiek - Van Woerden kenmerken glazuren
Onopvallende beige en bruine kleuren. Vest heeft ook keramiek gemaakt met een witte glazuur.
Vest keramiek - Van Woerden kenmerken glazuren


Vest keramiek - Van Woerden kenmerken glazuren binnenkant

Glazuren aan de binnenkant

Een belangrijk kenmerk van Vest Keramiek is het glazuur van de binnenkant. Vazen moesten waterdicht zijn, dus werd er extra aandacht besteed aan dit glazuur.

Het glazuur is altijd glimmend. Eerst was het binnenglazuur donkerbruin. Later is overgestapt op een glazuur die doorschijnend was en dus de kleur van de witte klei heeft. Gedurende een vrij lange periode werden beide glazuren door elkaar gebruikt.

Op de foto rechts staan voorbeelden van de door Vest gebruikte glazuren. De onderste vier komen heel veel voor. De bovenste drie zijn van oudere vaasjes.


Vest vergeleken met Jopeko, Walther Becht, Prosman en Duif's Keramiek

Er zijn verschillende fabrikanten die producten gemaakt hebben die vaak verward worden met Vest. Voorbeelden zijn de Duitse fabrieken Jopeko en Walther Becht en de Nederlandse bedrijven Prosman en Duif's Keramiek.
Hieronder staat aangegeven hoe ze uit elkaar kunnen worden gehouden.

Prosman kan TK20 1 Prosman
Prosman was boekhouder bij Vest. Nadat de gebroeders van Woerden met hun bedrijf in Gouda stopten, is Prosman in Sint Philipsland voor zich zelf begonnen. In het begin is hij hierbij geholpen door Hugo van Woerden, o.a. met recepten van glazuren.

Rechts staat een kan van Prosman met een groot aantal Vest kenmerken. Overeenkomsten zijn: de bruine kleur, de glimmende binnenkant, de platte, witte bodem met schuin afgesneden rand, een gestempeld nummer TK 20 en drie ronde groene viltjes.
Toch is deze kan TK20 niet gemaakt door Vest omdat het glazuur veel te glad is en de ribbels te vlak. Dit is op de foto moeilijk te zien. Bij een vergroting lukt het beter.

Vest keramiek L2 en Prosman V11 Andere vazen van Prosman zijn gemakkelijker te herkennen.
Links staan twee modellen die niet even groot zijn maar toch heel erg op elkaar lijken. De linker (L2) is Vest en de rechter (V11) is Prosman.

Behalve het nummer zijn er echter ook andere verschillen:
- Bij Vest zijn de ringen dikker en ze lopen in een spiraal.
- Bij Prosman zijn de ringen dunner en gladder en ze lopen in cirkels.
- Bij Vest is het glazuur niet zo glimmend en glad.

Prosman heeft in het algemeen eenvoudige modellen met simpele kleuren. Sommige glazuren lijken wel op die van Vest omdat Prosman de recepten kreeg van Hugo van Woerden.
Het glazuur is echter egaler, gladder en glimmender.
Prosman heeft ook een lava glazuur gebruikt die lijkt op Negro. De lavalaag is veel dunner opgebracht.

verschil tussen glazuur Negro bij Vest en Prosman
Vest keramiek T2 en Prosman

Rechts staan drie vaasjes. Het middelste vaasje is een Prosman kopie van de Vest vaasjes T2.
Alledrie de vaasjes hebben geen afgesneden rand van de bodem.

Het Prosman vaasje is kleiner en heeft o.a. een dunnere voet. De ribbels zijn bij Prosman veel gladder, net als het glazuur dat ook glimmend is.

Ook Vest vazen verschillen soms in grootte. Dit wordt veroorzaakt door de kleisoort. Vest is op een bepaald moment overgestapt op Duitse klei die meer kromp.
Vest Keramiek Jopeko blok vaasjes 2 Jopeko
Jopeko is een Duits bedrijf dat glazuren gebruikte die erg lijken op de glazuren van Vest. Vest maakte allerlei modellen (rond en vierkantig) met één of meerdere gaten erin. Jopeko maakte er enkele na. Vierhoekige met één gat. Hiernaast staan ze rechts en de vergelijkbare vaasjes van Vest staan links.
Alleen deze kleine blokvaasjes van Jopeko hebben een vlakke bodem zonder nummer en lijken daardoor op Vest. Jopeko gebruikte geen rode klei.

Vest Keramiek en Jopeko blok vaasjes bodem


De verschillen zijn klein:
- De Jopeko modellen zijn iets groter en de gaten soms kleiner.

- De Jopeko modellen zijn meer afgerond bij de randen. Vest heeft scherpere hoeken.

- Bij Vest zijn de randen van de bodem meestal schuin afgesneden, bij Jopeko is dat nooit het geval.

- Jopeko maakte bekende glazuren zoals Paris en Alaska. Ze verschillen van die van Vest.


Jopeko blok vaasje glazuur paris Jopeko blok vaasje glazuur Alaska


3 Walther Becht - Oberhessische Keramik
Walther Becht heeft enkele modellen gemaakt met een vlakke bodem. Zowel met witte als rode klei. Deze modellen hebben vaak één of meerdere gaten. Soms staat er op de bodem een inktstempel met twee getallen. Het tweede getal geeft de grootte aan.

Walther Becht vazen zijn gemakkelijk te herkennen aan de glazuren die sterk afwijken van die van Vest. Dit is duidelijk te zien op onderstaande foto's.

Walther Becht en Vest keramiek

Duif's keramiek met bodem die op die van Vest lijkt
4 Duif's Keramiek
Duif's keramiek is een groothandel die zelf geen aardewerk maakt. Ze plakken op de producten die ze verkopen hun eigen sticker.

Een aantal modellen met een gat en een platte bodem werd/wordt Vest genoemd. Het model hiernaast was mijn eerste "Vest" vaasje dat ik kocht. Na contact met Marius van Woerden bleek dat hij het niet gemaakt had.

Er zijn twee overeenkomsten met Vest Keramiek. De bodem is vlak met de naad in het midden en het model heeft een gat. Alle andere kenmerken van Vest (zoals binnen en buiten glazuur) zijn niet aanwezig.

Vest keramiek kan NK 2 en onbekende vaas of kan met standring 5 Onbekende fabrieken
Vest heeft ook modellen gemaakt die lijken op die van andere fabrieken. Je kunt dus niet altijd afgaan op de vorm, maar je moet ook op andere kenmerken letten.

Een voorbeeld is te zien op de foto van de twee kannen hiernaast. De rechter kan is van een onbekende fabriek en de linker kan (met een Vest sticker) is gemaakt door Vest. Ze hebben hetzelfde model, maar zijn niet even groot.

Dat de onbekende vaas geen Vest is, kun je zien aan:
- De bodem die niet vlak is, maar een strakke opstaande rand (standring) heeft. Een bodem met rand komt soms ook bij Vest voor, maar alleen in combinatie met een ingegoten nummer en witte klei.
- Het witte binnenglazuur dat niet glimmend is.
Logo Cor Gijben


home herkennen kenmerken nummers glazuren groepen verzameling archief bronnen Nederlands Englisch

website gemaakt door Cor Gijben - laatste update 8 juni 2019

contact