Vest Keramiek Gouda - van Woerden aardewerk -  verzameling-vaas kruik herkennen model en glazuur

Vest Keramiek / van Woerden - decors (glazuren)

sticker
naam
klei
rood zwart wit
bodem
gietnaad
manier van
nummeren
decor
glazuur
andere
fabrieken

Enkele fabrieken hebben glazuren gemaakt die lijken op die van Vest. Deze glazuren staan hieronder. Ook is er informatie over de glazuren van de binnenkant.
Let op. Eenzelfde glazuur ziet er niet altijd precies hetzelfde uit. Bij sommige is het reseltaat onvoorspelbaar.
Klik voor een overzicht van alle decors / glazuren van Vest op " decors: glazuren" in het linker menu.

  decor Van Gogh of Negro en Prosman top

Vest keramiek - Van Woerden  kenmerken glazuren Vest keramiek - Van Woerden  kenmerken glazuren
Decor Van Gogh werd tot 1973 Negro genoemd. Het is het bekendst en het meest voorkomende decor.

Vest keramiek - Van Woerden  kenmerken glazuren

Prosman maakte een glazuur dat erg op Negro lijkt. Hij gebruikte de recepten die hij van Hugo van Woerden had gekregen. De resultaten waren anders omdat de glazuurlaag dunner was. Er zijn ook veel gebarsten blaasjes.

  decor Van Gogh (Negro) en Jopeko top

Jopeko blok vaasje glazuur Alaska
Ook het Duitse Jopeko heeft een glazuur gemaakt dat heel erg lijkt op Negro. Het verschil is erg klein.

Jopeko maakte bovendien ook vergelijkbare modellen. Toch zijn er verschillen die een identificatie mogelijk maken. Klik hiervoor op "andere fabrieken" in de menubalk bovenin.

Het glazuur van Jopeko heette Alaska. Het werd vaak gebruikt in combinatie met glanzende groene en oranje glazuren. Deze combinaties komen niet voor bij Vest.

  decor "sang de boeuf" bij Vest en Ravelli top

Vest Keramiek Gouda - van Woerden Gouda Aardewerk - vaas K18
Het glazuur sang-de-boeuf is een dieprood koperglazuur dat in China werd ontwikkeld. Ravelli beweerde dat hij de enige was die dat kon maken.
Fleurbeurs Utrecht
De gebroeders van Woerden hebben echter bewezen dat ze het ook konden.

Op de Fleurbeurs in Utrecht hadden ze meer modellen met dit glazuur dan Ravelli. (foto: Hugo van Woerden)

Het rode koperglazuur werd door Vest ook gecombineerd met een overspray van hetzelfde glazuur met titaandioxide. Hierdoor kwam er een blauwe glazuur bij.

Ravelli vazen zijn meestal gemerkt op de bodem.

  decor Turks of Egyptisch blauw bij Vest en Groeneveldt top

glazuur Groeneveldt glazuur Groeneveldt
Ook Groeneveldt beweerde dat hij de enige was die een bepaald blauw-groene schuimglazuur kon maken. Bij van Woerden maakten ze echter een schuimglazuur met dezelfde kleur.

De twee vazen hiernaast zijn gemaakt door Vest.

Vazen van Groeneveldt met dit glazuur zijn gemakkelijk te herkennen. Ze zijn niet gegoten maar gedraaid. Meestal zijn ze gemerkt met een stempel op de bodem.

  glazuren aan de binnenkant top

Vest keramiek - Van Woerden  kenmerken glazuren binnenkant
Het glazuur aan de binnenkant is bij oude van Woerden vazen heel gevarieerd. Alle binnen glazuren waren wel glimmend.

In de Vest periode was het binnenglazuur eerst donkerbruin. Later is overgestapt op een glazuur die doorschijnend was en dus de kleur van de witte klei heeft. Gedurende een vrij lange periode werden beide glazuren door elkaar gebruikt. In de laatste jaren echter alleen de doorschijnende (witte).

Op de foto rechts staan voorbeelden van de door Vest gebruikte glazuren. De onderste vier komen heel veel voor. De bovenste drie zijn van oudere vaasjes.


sticker
naam
klei
rood zwart wit
bodem
gietnaad
manier van
nummeren
decor
glazuur
andere
fabrieken