Vest Keramiek Gouda - van Woerden aardewerk -  verzameling-vaas kruik herkennen model en glazuur

Vest Keramiek / van Woerden - andere fabrieken

sticker
naam
klei
rood zwart wit
bodem
gietnaad
manier van
nummeren
decor
glazuur
andere
fabrieken

Prosman, Afina Rijnsburg, Jopeko en Walther Becht zijn fabrieken die modellen maakten die kenmerken van Vest hebben.
Duif's Keramiek is een groothandel die geen aardewerk heeft gemaakt.

Prosman Jopeko Walther Becht Afina Rijnsburg onbekend

  Prosman Pottenbakkerij Sint Philipsland top

Prosman was boekhouder bij Vest. Nadat de gebroeders van Woerden met hun bedrijf in Gouda stopten, is Prosman in Sint Philipsland voor zichzelf begonnen. In het begin is hij hierbij geholpen door Hugo van Woerden, o.a. met recepten van glazuren.

Prosman kan TK20 Vest  keramiek L2 en Prosman V11
Links staat een kan van Prosman met een groot aantal Vest kenmerken. Overeenkomsten zijn: de bruine kleur, de glimmende binnenkant, de platte, witte bodem met schuin afgesneden rand, een gestempeld nummer TK 20 en drie ronde groene viltjes.

Toch is deze kan TK20 niet gemaakt door Vest omdat het glazuur veel te glad is en de ribbels te vlak. De ribbels lopen gelijkmatig rond en niet in een spiraal. Klik op de foto om het beter te zien.

De verschillen in glazuur en ribbels/ringen zijn ook te zien op de foto rechts. De twee modellen zijn niet even groot, maar toch lijken ze heel erg op elkaar. De linker (L2) is Vest en de rechter (V11) is Prosman.

Hieronder staat een overzicht van de modellen en glazuren van Prosman. Dit overzicht is niet compleet, er worden nog steeds nieuwe modellen gevonden.


Prosman totaal

  Jopeko West Germany top

Vest  Keramiek Jopeko blok vaasjes Jopeko is een Duits bedrijf dat een aantal modellen maakte die heel erg lijken op die van Vest. Soms is het glazuur bijna hetzelfde als Negro van Vest. Zie "decor glazuur" in de menubalk bovenin.

Jopeko maakte o.a. vierhoekige blokvaasjes met één gat. Enkele van deze vaasjes zijn gegoten met witte klei. Ze hebben een vlakke bodem zonder nummer en lijken daardoor op Vest. Hiernaast staan ze rechts en de vergelijkbare vaasjes van Vest staan links.

De verschillen zijn klein:
- De Jopeko modellen zijn iets groter en de gaten soms kleiner. Dit is alleen te zien als je ze naast elkaar kunt zetten.

- De Jopeko modellen zijn meer afgerond bij de hoeken. Dit is vooral goed te zien bij de bodem. Bovendien is de bodem bij Jopeko veel gladder.

- Bij Vest zijn de randen van de bodem meestal schuin afgesneden, bij Jopeko is dat nooit het geval.

Vest Keramiek en Jopeko blok vaasjes bodem


De andere Jopeko modellen kun je gemakkelijker herkennen. Ze hebben een bodem met een opstaande rand en nummers die bestaan uit twee getallen. Het tweede getal geeft de hoogte aan in cm. Zo staat er in de bodem van het rechter vaasje met groene glazuur het nummer 7202-12. Vest heeft een vergelijkbaar model (N10).

Jopeko vazen hebben vaak allerlei fel gekleurde glazuren. Ze maakten ook schuimglazuren zoals Paris en Alaska. Deze worden soms verwisseld met die van Vest.


Jopeko blok vaasje glazuur paris Jopeko blok vaasje glazuur Alaska

  Walther Becht / Oberhessische Keramik - West Germany top

Walther Becht heeft enkele modellen gemaakt met een vlakke bodem. Zowel met witte als rode klei. Deze modellen hebben vaak één of meerdere gaten. Soms staat er op de bodem een inktstempel met twee getallen. Het tweede getal geeft de grootte aan. Vest heeft dat nooit gedaan.

Verder kun je Walther Becht vazen gemakkelijk herkennen aan de glazuren die sterk afwijken van die van Vest. Dit is duidelijk te zien op onderstaande foto's. Toch worden ze nog steeds aangeboden op Etsy en eBay als zeldzame Vest Keramiek. Zie ook de voorbeelden op de homepage.

Walther Becht en Vest keramiek

  Afina Rijnsburg top

Afina Rijnsburg wordt vaak verwisseld met Vest omdat ze ook blokvaasje met een gat maakte. Deze vaasjes hebben echter een donker blauw glazuur dat Vest nooit gemaakt heeft en een geglazuurde met een standring.

Een heel enkele keer is er een vaasje gemaakt met een vlakke bodem en gietnaad. Deze vaasjes hebben duidelijk geen glazuur van Vest.

Voor een overzicht van Afina zie: vestkeramiek.nl/Afina
Walther Becht en Vest keramiek Walther Becht en Vest keramiek

  onbekende fabrieken - Duif's keramiek top

Vazen van Duif's Keramiek worden vaak aangezien als Vest. Duif's keramiek is echter een groothandel die zelf geen aardewerk maakt. Ze plakken op de producten die ze verkopen een sticker waar hun naam op staat.

Duif's keramiek met bodem die op die van Vest lijkt
Het model hiernaast (met een sticker van Duif's) werd vroeger aangeboden als Vest. Het vaasje lijkt op Vest Keramiek omdat de bodem vlak is met een gietnaad. Ook lijkt het model op Vest vaasjes met een gat. Andere kenmerken van Vest (zoals o.a. de glazuur, schuine rand van de bodem) zijn niet aanwezig. De maker is nog steeds onbekend.

Identificatie gebaseerd op uitsluitend het model is vaak onjuist. Hieronder staan twee voorbeelden.

Vest Keramiek Gouda Voorbeeld 1

De twee vazen hiernaast verschillen van grootte (5 cm). Beide vazen hebben echter een model (F40) van Vest en een glazuur die door van Woerden is gebruikt.

Mogelijke verklaringen voor het verschil in grootte:

- Van dit model zijn bij Vest meerdere groottes gemaakt. Dit is niet het geval volgens Hugo van Woerden.

- Vazen kunnen soms een klein verschil in grootte hebben. Dit komt omdat de verschillende kleisoorten niet allemaal hetzelfde krimpen. Een verschil van 5 cm door krimp is echter te groot voor een juiste verklaring.

- Bij het draaien met de hand kan de ene vaas groter uitvallen dan de andere. Als het met de hand gedraaid is, kun je aan de binnenkant en bodem een handspiraal zien. Dit was niet het geval.

De juiste verklaring is dat de linker vaas is nagemaakt door Gemovers in Nieuwkoop. Gemovers gebruikte de recepten en modellen van Vest, zonder hun toestemming.
(bron: Hugo van Woerden)

Vest keramiek kan NK 2 en onbekende vaas of kan met standring
Voorbeeld 2

Op de foto hiernaast staan twee kannen met hetzelfde model. De rechter kan is van een onbekende fabriek en de linker kan (met een Vest sticker) is gemaakt door Vest. Ze hebben hetzelfde model, maar zijn niet even groot.

Dat de onbekende vaas geen Vest is, kun je zien aan de bodem.

De bodem is niet vlak, maar heeft een strakke opstaande rand (standring).

Een bodem met standring komt soms ook bij Vest voor, maar alleen in combinatie met een ingegoten nummer en witte klei.


Prosman Jopeko Walther Becht Afina Rijnsburg onbekend